Opći uvjeti poslovanja apartmana i soba Centrum

1. Opće odredbe

Tvrtka TOK d.o.o. turistička agencija, MBS 030142132, OIB: 40962598255, Republike Hrvatske 29, Bizovac, u sklopu koje posluju apartmani i sobe Centrum (u daljnjem tekstu: Centrum), na adresi Ružina ulica 14, 31000 Osijek, osigurava gostu uslugu apartmanskog smještaja prema objavljenim informacijama, fotografijama, opisom soba, kao i ponudom ostalih sadržaja smještaja u Centrumu, dostupnim na stranicama www.apartmani-osijek.com.hr.

2. Rezervacije i uplate

Gost može informacije o smještaju u Centrumu saznati na web stranicama Centruma, te putem e-maila, telefonski ili neposredno na recepciji, a na isti način može izvršiti rezervaciju. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja i pravila kućnog reda, koje je prethodno proučio, te rezervacijom potvrđuje da prihvaća Opće uvjete i Pravila kućnog reda, čime sve odredbe Općih uvjeta i Pravila kućnog reda postaju pravna obveza za gosta i Centrum.

Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije, te odgovara za točnost i istinitost danih podataka.

Prilikom rezervacije, gost je dužan navesti u kojem terminu se želi prijaviti u Centrum, te koliko dugo želi odsjesti. Rezervacije su moguće samo na pune dane, te se jedan dan računa od 14,00 sati dana prijave, do 10,00 sati dana odjave. Također, gost je dužan navesti da li rezervaciju stavlja za sebe ili drugu/e osobe, odnosno, koliko osoba će boraviti u Centrumu, te koliko soba ili apartmana želi rezervirati.

Ukoliko gost želi rezervirati sobu ili apartman za boravak koji će započeti za više od 2 dana od dana rezervacije, ili za period duži od jednog dana, ili radi boravka više od dvije osobe, dužan je platiti avans u visini cijene rezerviranog vremena boravka. Za rezervacije putem e-maila ili telefona, podatke za plaćanje rezervacije gost će dobiti od osoblja Centruma, a rezervacija je obvezujuća od dana uplate akontacije na račun Centruma. Gost je akontaciju dužan platiti u roku od 24 sata od dana rezervacije.

Ukoliko gost rezervira sobu neposredno na recepciji ili će boravak započeti odmah ili slijedećeg dana od dana rezervacije, ili će boravak trajati jedan dan, gost je dužan cijenu boravka platiti prilikom prijave u Centrum.

Dolazak većeg broja gostiju jednom aranžmanu (grupne posjete) kao na primjer dolazak djelatnika poduzeća, članova udruga i sl., potrebno je dogovoriti s odgovornom osobom Centruma, pri čemu se dogovaraju svi uvjeti boravka u Centrumu, a o postignutom dogovoru, Centrum i organizator takvog grupnog posjeta će izmijeniti e-mail korespondenciju u kojoj će definirati uvjete i iste uzajamno potvrditi.

Ukoliko gost koji je rezervirao termin boravka u Centrumu otkaže svoj boravak, gubi plaćenu akontaciju.

3. Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Važeća Uredba o visini boravišne pristojbe može se pročitati na slijedećoj web adresi
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_08_78_1922.html

Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 4,50 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za uslugu smještaja. Na kalkulaciji za rezervaciju bit će izražen iznos boravišne pristojbe.

4. Cijena usluge

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (u opisu smještaja ili Cjeniku naznačeno izrijekom „po dogovoru“ ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu ali i doplatu) pa ih stoga gost plaća sa iznosom rezervacije ili na licu mjesta kako je navedeno u našoj ponudi. Dodatne i posebne usluge se trebaju zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja.

Cijene usluge objavljene su u HRK, a na web stranicama Booking.com su izražene u EUR. Centrum zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Centrum jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Centrum se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da Centrum ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je najavljeno prilikom rezervacije, Centrum ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.

5. Kućni ljubimci

Gost je dužan prilikom rezervacije obavijestiti Centrum o namjeri da sa sobom povede kućnog ljubimca, a ukoliko je Centrum u mogućnosti osigurati gostu smještaj sa kućnim ljubimcem, dati će gostu odobrenje da boravi u Centrumu s ljubimcem. Ukoliko gost ne najavi dolazak s kućnim ljubimcem ili ne dobije odobrenje Centruma, gost nema pravo boraviti u Centrumu s kućnim ljubimcem.

6. Obveze Centruma

Dužnost Centruma je briga o izvršenju dogovorenih usluga gostu, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Centrum će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodni događaji: potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

7. Obveze gosta

Gost je obvezan:
- Centrumu dati točne i istinite podatke prilikom rezervacije
- posjedovati valjane osobne i putne isprave te ih predočiti Centrumu prilikom prijave
- pridržavati se kućnog reda u Centrumu čiji je sadržaj dostupan gostu
- uredno platiti uslugu boravka u Centrumu

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, gost sam snosi posljedice, kao i troškove te odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8. Prtljaga i dragocjenosti

Centrum gostima nudi smještaj dragocjenosti u sef bez naknade. Ukoliko gost ne pohrani dragocjenosti u sef, osobno je odgovoran za gubitak ili krađu istih te nema pravo teretiti Centrum za štetu. Centrum ne odgovara za gubitak ili krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili dragocijenosti ili krađa istih se prijavljuju Centrumu i nadležnoj policijskoj postaji.

9. Pravo Centruma na promjene i otkaz

Centrum zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, Centrum zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju s gostom. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Centrum zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa.

10. Zaštita osobnih podataka

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju Centruma i gosta. Centrum se obvezuje da neće osobne podatke gosta iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci gosta čuvati će se u bazi podataka. Gost daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

11. Napomena

Gost potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore ovim Općim uvjetima poslovanja i Pravilima kućnog reda.

Ovi Opći uvjeti su objavljeni na web stranicama Centruma, te su gostu dostupni u sobama i apartmanima te na recepciji.

12. Nadležnost suda

Gost i Centrum nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost suda u Osijeku, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

U Osijeku 22.02.2018.g.

Uprava Centruma